مسجد توفیق
1393
طراحی کانسپت
کارفرما: هیات امنای مسجد توفیق
 
زیربنا 1800 متر مربع
خیابان امام موسی صدر، تهران
 
 

 

 

برنامه فیزیکی طرح، تخریب ساختمان موجود و ساخت مجموعه جدید در زمین موجود و زمین خریداری شده همجوار بود.

فضای اصلی ساختمان، مسجد و صندوق قرض الحسنه و فضاهای خدماتی مسجد است. در کنار آن، مسجد در مقیاس محله کار می کند و خدمات درمانی و ورزشی هم ارایه می کند که باید در جانمایی فضاها دیده می شدند. جداره خیابان نیز در برنامه فیزیکی، فضاهای تجاری قابل اجاره تعریف شدند.