فضای اداری آراز
1395
طراحی و نظارت بر اجرا
کارفرما: آقای علیرضا شیری عابد
 
زیربنا 70 متر مربع
خیابان فاطمی، تهران
 
 

 

 

مساله پروژه ایجاد دو فضای مستقل کار برای دو وکیل، و فضاهای جانبی مثل فضای انتظار، کتابخانه، بایگانی اسناد وکالت در فضای مشترک، کمد لباس، آبدارخانه و سرویس بهداشتی است. فضا از پنجره جنوب نور می گیرد ولی عمق فضا به سمت نور بازشو ندارد. گفتگوهای مختلفی با کارفرما درمورد چگونگی تقسیم فضا، چگونگی رساندن نور به عمق فضا و نیاز به پوشیدگی اتاق وکیل در مواردی برای حفظ حریم موکل انجام شد. در پایان طرح بر این مبنا پیش رفت که جداره های جداکننده شیشه ای باشند تا  نور را به فضاهای میانی منتقل کنند و در کنار تفکیک فضا، پیوستگی دیداری در فضا امکان پذیر باشد. برای ایجاد فضای خصوصی تر، از کرکره هایی برای کاهش دید در زمان های لازم استفاده شده است.

 

یکی از دغدغه های کارفرما ایجاد فضای امروزی برای دفتر وکالت بود، از سویی دیگر نگرانی از کلیشه ذهنی شکل گرفته از فضای کار وکلا با مبلمان ها و میزهای بزرگ و مشکی وجود داشت . در نهایت در تعامل با کارفرما به این نتیجه رسیدیم که این طرح با ایجاد شفافیت در فضا و سادگی اجزا سبب ایجاد حس اعتماد در مخاطب می شود و امکان گفتگویی سازنده تر بین طرفین را فراهم می کند.