بنای اداری فردوسی
1395
طراحی کانسپت
کارفرما: مجموعه همای سعادت
 
زیربنا 2500 متر مربع
خیابان قرنی، تهران
 
 

 

ساختمان فردوسی بازبینی و طراحی پلان ها و نمای ساختمانی در حال ساخت بود، بنایی با اسکلت بتنی که ستون گذاری، محل قرارگیری پله و آسانسور و نورگیرها در آن ثابت شده بود و ما باید در چارچوب موجود طراحی مجددی بر اساس نیازهای پروژه انجام می دادیم.

 

 

دو طبقه اداری دو واحدی، دو طبقه اداری چهار واحدی و دو طبقه چهار واحدی با کاربری مسکونی قابل تغییر به کاربری فضای درمانی ترکیب طبقات این بنا را شکل داده اند.

نمای ساختمان به گونه ای منعکس کننده این تنوع پلانی در طبقات است. سعی شده است با تعریف اندازه مشخصی برای باز شوها از این تنوع استفاده شود و همزمان پیوستگی بین اجزا نما ایجاد شود. بنا در حد فاصل درون و بیرون خود و در مرز خیابان در نمای خود فضاهای نیم باز سبزی در اختیار ساکنان قرار می دهد تا بتوانند در زمان های مختلف از این کیفیت ایجاد شده برای گفتگوهای کوتاه، کشیدن سیگار و استراحت استفاده کنند.