خانه گیتی
1395
طراحی فاز یک، فاز دو، نظارت بر اجرا
کارفرما: خانم گیتی سهراب
همکار طراحی: فاطمه همتیان
 
زیربنا 1600 متر مربع
خیابان نیروی دریایی، تهران
 

 

 

خانه گيتي، بناي چند طبقه اي جايگزين خانه قديمي کارفرما است که خود در جاي ديگري از شهر ساکن شده است، اما به دنبال طراحي خانه هايي براي ساکنان جديد بود.

تلاشمان در طراحی ایجاد فضای مطلوب زندگی برای کاربران نهایی بنا بود. بعضی از کیفیت های حیاتی فضای زندگی مثل اندازه متناسب فضای اتاق ها، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، کمدها، ارتباط صحیح بین فضاها، نور مناسب، تفکیک فضایی منطقی، تعریف فضای ورودی و فضای تقسیم متناسب با ابعاد خانه همگی نیازهایی هستند که فارغ از کیفیت مصالح مصرفی می توانند در طراحی درنظر گرفته شوند.

در خانه گیتی تلاش شده است کیفیت های فضایی مغلوب محدودیت بودجه ساخت نشوند، در عین حال از مصالح مرغوب متناسب با اولویت ها در ساختمان استفاده شود. خانه گیتی با توجه به موقعیت سایت، ساختمانی گران نیست ولی بهترین کیفیت های فضایی ممکن در آن درنظر گرفته شده است.

 

 

ضوابط و مقررات ساخت همواره بخشي از طراحي را از پيش تعيين مي کنند. در اين بنا، راه پله طبق مقررات در نماي اصلي بنا قرار گرفته است؛ و يکي از چالش هاي اصلي ما، پيدا کردن راه حلي طراحانه براي اين جابه جايي ترازهاي ارتفاعي و چند تکه شدن نما و برهم خوردن خط آسمان بود. پله ها کمي از نما عقب تر نشسته اند و بخشي از آن پوشيده شده تا نما چند تکه ديده نشود. خرپشته راه پله از جداره نما به سمت بام شيب گرفته است و در نگاه به نما از تراز کوچه، تقريبا ديده نمي شود.

فضاهاي داخلي طبق دغدغه هميشگي مان، همه نورگيري مستقيم دارند. آشپزخانه هاي کوچک در خانه هاي پاييني، ديواره هاي کوتاه دارند که استفاده بهينه تر از فضا را ممکن ساخته است؛ و همزمان هم متصل به فضاي نشمين است و هم جدا. نمود تفکيک اين فضاها در نما هم با حجم هاي آجري ديده مي شود.

حال و هواي کوچه در بازديد از سايت، اين ايده را در ذهنمان آورد که حالا که ديگر حياط خانه، حياطي خصوصي نيست و ديد و حريم در آن مطرح نيست، جداره حياط را شفاف کنيم و با منظرسازي براي مسير پياده داخل حياط، به کوچه هم منظره اي مطلوب هديه کنيم و جداره بنايمان با شهر ارتباط فعال داشته باشد.