فضای اداری گاندی

1394

بازسازی فضای داخلی و طراحی مبلمان
 
زیربنا 200 متر مربع
خیابان گاندی، تهران
 
 

 

 

موضوع پروژه دفتر گاندی، تبدیل یک فضای مسکونی به کاربری اداری بود در ساختمانی که تقریبا تمامی واحدهای آن به کاربری اداری تغییر کرده اند. فضای دفتر یک واحد اجاره ای است، و میزان تغییرات داخل فضا محدود است و باید به گونه ای انجام می شد که قابلیت برگشت به وضع قبلی را فراهم کند. در نتیجه دیوارهایی سبک و در بخش هایی دیوارهای شیشه ای اضافه شدند تا هم فضایی برای اتاق جلسات فراهم کنند و هم اتاق کار جدیدی ایجاد شود. جداره شیشه ای برای انتقال نور به فضای میانی و ایجاد شفافیت و تعامل بیشتر در داخل فضا است.

بخش عمده ای از پروژه، طراحی مبلمان فضاهاست. مبلمان از ترکیب چوب، ام دی اف، بتن و فلز طراحی و ساخته شده اند. پایه چوبی میزهای کار و کاناپه ها از یک الگو ساخته شده اند تا در عین حفظ یکپارچگی بین اجزا، مراحل ساخت مبلمان هم ساده شود. میزهای کار مدولار هستند و قابلیت چیدمان در ترکیب بندی های مختلف و در فضاهای مختلف را دارند.