کوشک_ کلبه ای در طبیعت
1397
طراحی کانسپت و فاز یک
 
زیربنا 75 متر مربع
 
 
 

 

 

گسترش ساخت و سازهای بی رویه و گاه خارج از مقیاس در حومه شهرها، محیط های روستایی و یا در دل طبیعت، نه تنها انسان ها را به طبیعت نزدیک نکرده است، بلکه آن ها را در دل طبیعت از آن جدا کرده است. ساخت و سازهای بی قاعده و بزرگ چه گسترده بر زمین و چه در ارتفاع، نه تنها منظر فضاهای یاد شده را مخدوش کرده است، بلکه به دلیل سطح اشغال بیش از اندازه ی زمین، حجم زیاد مصالح مصرفی و سطح بالای انرژی مصرفی در طول بهره برداری، عملا تبدیل به ساخت و سازهایی علیه طبیعت شده است. زمانی که این نوع ساخت و سازها در مقیاس زیاد در منطقه ای اتفاق می افتند، طبیعت منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهند. شاید بهترین راه همراهی کردن با طبیعت، نساختن در طبیعت باشد، اما اگر اصرار بر ساختن در طبیعت داریم، بهتر است اثری حداقلی و متناسب با نیازمان بر آن داشته باشیم.

خانه های با مقیاس کوچک در عین تامین با کیفیت نیازهای زندگی، اثرکمتری بر محیط اطراف می گذارند و مساحت کمتری از زمین را اشغال می کنند. برای گرم و سرد کردن آنها میزان انرژی کمتری مصرف می شود؛ می توانند با استفاده از نور خورشید بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ آلودگی کمتری تولید می کنند؛ هزینه ساخت آنها کمتر است و در نتیجه مسئولانه، اخلاقی و دوستدار محیط زیست هستند. از طرفی خانه های کوچک وسایل و فضاهای غیر ضروری را از زندگی حذف می کنند؛ هزینه های نگهداری را به حداقل می رسانند و همین طور مدت زمان لازم برای نظافت را کاهش می دهند.

در طراحی این کلبه سعی شده است تا تمامی نیازهای زندگی برای آسایش تا ده نفر تامین شود و در عین حال کمترین سطح ممکن اشغال شود. کلبه ای در طبیعت، تنها از چهار نقطه با زمین در ارتباط است و با فاصله گرفتن از سطح زمین تلاش کرده است تا کمترین اثر را بر زمین داشته باشد. سطح اشغال 74 متر مربع است؛ 50 متر فضای داخلی و مابقی فضای نیم باز بیرونی است. مجموع فضای بسته مسکونی 75 متر مربع در دو طبقه است و مجموع فضای باز و نیم باز آن 33 متر مربع است.

تاکید این بنا بیشتر بر اتفاقاتی است که بیرون خانه روی می دهد تا اتفاقات درون. مهمتر از همه این کلبه امکان زندگی در دل طبیعت را فراهم می کند، اتفاقی که بیشتر مردم با آن بیگانه شده اند.

در طراحی کلبه از مصالح طبیعی استفاده شده تا با محیط اطراف همخوانی و پیوستگی داشته باشد. سازه سبک است؛ فضاهای داخلی در عین تامین نیازهای عملکردی تفکیک شده و دارای حریم هستند و حداکثر نور و منظر برای تمامی فضاها تامین شده است.